Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan

Nationell Patientenkät

På den här webbplatsen visas resultat från de mätningar som är gjorda mellan 2009 - 2014 inom Nationell Patientenkät.

2015 bytte vi både metod och leverantör.
De nya resultaten från 2015 och framåt finns här.

Välj undersökning

Primärvård