Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan
Startsida › Grunddata › Indikatorer

Undersökningsår

Kön

Svarsgrupp

Vad visas?

Under fliken Grunddata kan du göra ett uttag av resultat för samtliga landsting/regioner, sjukhus/kommuner och kliniker/vårdcentraler. Läs mer