Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan
Startsida › Jämför › Indikatorer

Undersökningsår

Kön

Svarsgrupp

Vad visas?

Under fliken Jämför enhet kan du jämföra olika enheters resultat – så som riket, landsting/region, sjukhus/kommuner och kliniker/vårdcentraler. Det går att jämföra enheter på olika organisationsnivåer inom ett landsting/region, och det går att jämföra inom en organisationsnivå t.ex. jämföra olika vårdcentraler. För att se värden i staplarna i diagrammen, håll stilla muspekaren på aktuell stapel så visas informationen. Läs mer