Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan
Startsida › Jämför år › Indikatorer

Undersökningsår

Kön

Svarsgrupp

Vad visas?

Under fliken Jämför År kan du jämföra en enhets resultat för olika år. Det går inte att jämföra resultat för fler än en enhet under denna flik. För att se värden i staplarna i diagrammen, håll stilla muspekaren på aktuell stapel så visas informationen. Läs mer