Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan
Startsida › Jämför kön › Indikatorer

Undersökningsår

Kön

Svarsgrupp

Vad visas?

Under fliken Jämför Kön kan du jämföra en enhets resultat för män, kvinnor, respektive för de som inte har fyllt i kön. Det går inte att jämföra resultat för flera år eller för fler än en enhet under denna flik. För att se värden i staplarna i diagrammen, håll stilla muspekaren på aktuell stapel så visas informationen. Läs mer